Những điều cần lưu ý khi may đồng phục quảng cáo

Đồng phục quảng cáo sẽ thể hiện hình ảnh của công ty, doanh nghiệp, tạo được dấu ấn riêng trong mắt khách hàng. Lên ý tưởng thiết kế cho đồng phục là một chuyên, khi tiến hành may đồng phục lại là một chuyện khác